Greenshop420 · Newsroom

הערה קצרה על מנורות LED, מאוורר, מסיר לחות
נראה כי נוריות (דיודות פולטות אור) הן פריצת הדרך הטכנית העדכנית והמרגשת ביותר בתחום התאורה.

May 24, 2022

מאיפה אתה צריך לקנות את ציוד הגידול ההידרו שלך?
אם אתה רוצה להכין גינה קטנה בביתך מבלי להקריב מקום גדול, עליך לשקול הידרופוניקה.

April 27, 2022