Henrik Radich Otkjær – Afholdelse af en teamtræningssession for at gøre organisationer agile og klar til fremtiden


Posted January 27, 2022 by HenrikRadichOtkjaer

Henrik Radich Otkjær is a progressive leadership, team development, and change management expert, carrying a demonstrated history in public speaking, team management,.
 
Denmark, 27. januar 2022: Henrik Radich Otkjær er en progressiv lederskabs-, teamudviklings- og forandringsledelsesekspert med en demonstreret historie inden for offentlige taler, teamledelse, lederudvikling og rådgivning. Han har en mangfoldig baggrund og viden om at udvikle målorienterede, disciplinerede og højtydende teams i både virksomheder og offentlige rammer. Han beskæftiger sig primært med mennesker med forskellig arbejdsmæssig, social og kulturel baggrund vedrørende teamsamarbejde og strategisk ledelse. I løbet af teamtræningsforløbet håndterer han udfordrende cases, gennemarbejder forskellige tilgange og opbygger forandringsprocesser for hele teamet. Han er virkelig fokuseret på at skabe den bedste teamkultur, med en iver for konsekvent læring og vækst.

Mange organisationer står over for konflikter og uenigheder blandt teammedlemmer på et tidspunkt. Hold, der så ud til at have ukorrekt balance, uærlighed og manglende forståelse, kunne ikke vise fremragende resultater. Det er vigtigt at opbygge en konfliktløsningsstrategi, opretholde åben og ærlig kommunikation og gennemsigtighed inden for medlemmerne for at bringe positivitet frem på arbejdspladsen. Tak til Henrik Radich Otkjær, som har beskæftiget sig med komplekse sager og udviklet en teamudviklingsmodel med 12 forskellige værktøjer til at fremme medmenneskelig individualitet og ledelse af høj kvalitet. Han er særlig opmærksom på hvert aspekt og fokuserer på at udvikle stærke teamrelationer, der arbejder sammenhængende mod det fælles mål med samme niveau af integritet, forståelse og gennemsigtighed.

Henrik Radich Otkjær mener, at et dynamisk team skabes gennem positiv adfærd, stærke relationer og vidensdeling. For at gøre teams lydhøre og klar til forandring, gennemfører han 'Elite Corpset Bootcamp', også kaldet 'Company Day' eller 'Team Day', en dag fyldt med unikke oplevelser, hvor ledere og teams udfordres og testes på grundtræning i militære omgivelser. Programmet giver en klar opdeling af roller, ansvar og grænseflader, der gør det muligt for teams at arbejde effektivt mod det samme mål. Det reducerer solo-tænkning og optimerer videndelingsevner inden for teams. I løbet af dagen rystes teamet i høj grad sammen for at løse problemer på områder, der kræver tillid, mod, samarbejde og ordentlig eksekvering.

Han besidder ekspertise inden for teambuilding, koordineringskompetence og rådgivning. Han laver teamudviklingsprogrammer med konstant fokus på dynamik og god menneskelig adfærd. Han arbejder dedikeret igennem 12 fokuspunkter med relaterede værktøjer, der kan være direkte anvendelige i teamets hverdag. Han diagnosticerer teamindsats og følger teamudviklingsprocedurer baseret på teamets behov, problemer og ambitionsniveau. Han beskæftiger sig med hold involveret i et militært træningscenter, uddannelsesfaciliteter, elitesport og erhvervslivet. Hvert medlem bringer en anden tankegang og forskellige muligheder til organisationen for at styrke rejsen med at blive yderst produktive teams.

Om Henrik Radich Otkjær:

Henrik Radich Otkjær er en lederskabs- og teambuildingekspert, der er anerkendt for teamkoordineringskompetence, ledelse af høj kvalitet og strategiske tilgange. Gennem årene har han uddannet tusindvis af professionelle teams og viser fortsat interesse for at styrke organisationer og motivere hvert medlem til at nå deres fulde potentiale for at udvikle en positiv teamkultur og give fremragende resultater.

Adresse og kontaktoplysninger:

Adresse: Traverbanevej 10, 2. sal
2920 Charlottenlund, Danmark
E-mail: [email protected]
-- END ---
Share Facebook Twitter
Print Friendly and PDF DisclaimerReport Abuse
Contact Email [email protected]
Issued By Henrik Radich Otkjær
Country Denmark
Categories Education
Tags henrik radich otkjr
Last Updated January 27, 2022