E-Signering-E-Signering


Posted March 18, 2021 by ronaldrogers7162

Det finns många anledningar till att e-signera. Först och främst ger det dig möjligheter att arbeta mer effektivt
 
E-signering är med säkerhet något du hört talas om, kanske är det till och med något du använder dig utav i din befintliga verksamhet? Vi skulle vilja ägna ett par minuter till att berätta mer om vad e-signering är, vad det används till och hur man faktiskt e-signerar.

Varför e-signering?
Det finns många anledningar till att e-signera. Först och främst ger det dig möjligheter att arbeta mer effektivt. Du slipper skriva ut avtal som sedan ska postas, kanske korrigeras, signeras, postas tillbaka – ja, du är säkert medveten om avtalsprocessen och hur utdragen den kan vara. Med e-signering går det snabbt och smidigt! Vi återkommer snart till flödet och hur smidigt det faktiskt är.
Utöver den tidsbesparing du gör, ger e-signering upphov att fler affärer faktiskt blir av. Avtalen kommer varken bort eller glöms bort. Avtalen skickas direkt till parterna, de får påminnelser och signeras.
E-signering har utöver ovanstående stora fördelar när det kommer till säkerhet. Förvisso är alla avtal, såväl muntliga som skriftliga juridiskt bindande. Men när det kommer till avtal skrivna med papper och penna, är bevisgraden långt ifrån lika hög som när du exempelvis signerar med BankID eller annan typ av e-legitimation. Agreedio gör ditt avtal spårbart genom flertalet olika tekniker vilket gör att ditt avtal har en hög grad av säkerhet och som på ett enkelt sätt kan bevisas.
Vilka fördelar ser du med e-signering?
Hur signerar man ett avtal digitalt?
Ett avtal kan signeras med digital fingersignatur, alltså att du tecknar dig signatur med musen eller med fingret på en platta. Ett annat alternativ är att e-signera med e-legitimation, exempelvis BankID. Hos Agreedio kan du ladda upp ett färdigt avtal, alternativt formulera det i deras smarta verktyg. Därefter adderar du de parter som ska signera avtalet varpå parterna får ett mejl med en länk till avtalet. Därefter signerar de antingen med digital fingersignatur eller e-legitimation, beroende på vad du som initierande part väljer. När avtalet är signerat av samtliga parter skickas det slutgiltiga avtalet ut till samtliga parter. Du kan därefter spara det på din personliga sida men också ladda ner det att spara varhelst du önskar.
Vad kan jag signera digitalt?
E-signering har en mängd varierande tillämpningsområden. Du kan e-signera alla typer av avtal, exempelvis köpeavtal, hyresavtal och leasing, anställningsavtal, offerter, serviceavtal med mera. Du kan också använda e-signering för årsredovisning, revisionsberättelse och styrelse- och stämmoprotokoll.

Vänd dig till Agreedio!
Har du aldrig tidigare provat e-signering? Kanske var du inte nöjd med din tidigare leverantör? Oavsett anledning är du välkommen att kontakta Agreedio. Där kan du får en kostnadsfri demo samt möjlighet att prova tjänsten kostnadsfritt.
Vare sig du driver ett litet företag eller en stor koncern finns lösningar som passar. För de mindre företagen används vanligtvis något av deras standardpaket men även anpassade lösningar för just ert behov. Om ni önskar integrationer med egna system erbjuder de även ett API för ett sömlöst användande vilket är bekvämt för såväl er som era kunder.
E-signering skapar möjlighet till ett effektivt arbetssätt med smidiga, enkla och säkra arbetsprocesser med fantastiska möjlighet till flera affärer!
Visit: http://agreedio.se/
-- END ---
Share Facebook Twitter
Print Friendly and PDF DisclaimerReport Abuse
Contact Email [email protected]
Issued By [email protected]
Country United States
Categories Business
Last Updated March 18, 2021