Signera Avtal Digitalt


Posted March 18, 2021 by ronaldrogers7162

Hos Agreedio kan du boka en demo med någon av medarbetarna och dessutom prova tjänsten helt kostnadsfritt.
 
Signera Avtal Digitalt
Signera avtal digitalt? Varför det kanske du frågar dig.
Avtal är en fundamental del av vårt samhälle och vi ingår avtal mer eller mindre varje dag, både som privatpersoner men också som företag, vilket är det vi fokuserar på idag. Du kanske inte tänker på det men avtal ingås vid köp och sälj av produkter och tjänster, vid godkännande av offerter och vid påskrift av anställningsavtal för att endast nämna ett par exempel.

Att signera avtal digitalt har många fördelar. Du sparar tid och pengar samt skapar möjligheter till ett så effektivt arbetssätt som möjligt. Utöver det ger digitala signeringar dig möjligheten att arbeta på ett säkert sätt. För visst gäller det att tänka smart innan det oväntade sker och en tvist uppstår?
Agreedio arbetar med att skapa enkla och smidiga avtalsprocesser med en hög nivå av säkerhet. Digitala lösningar är lösningen, så att säga.
Varför är e-signering säkert?
Alla avtal är juridiskt bindande; såväl muntliga som skriftliga. Det ena är alltså inte mer bindande än det andra. Däremot är det mycket svårare att bevisa att ett muntligt avtal kommit till stånd, ofta står ord mot ord vilket i sig är jobbigt men det kan också få ödesdigra konsekvenser. Just därför är det alltid en god idé att använda sig av skriftliga avtal vid olika typer av överenskommelser.
Det finns tre olika typer av signeringar: enkel, avancerad och kvalificerad. Den kvalificerade används nästan uteslutande av säkerhetstjänst, militär och liknande varför det inte blir relevant att gå in ytterligare på detta. Enkel signatur är exempelvis när du signerar med din namnteckning, antingen med papper och penna eller med digital fingersignatur. För en avancerad signatur krävs en högre säkerhet och standard, och som det ser ut nu krävs att man använder e-legitimation i någon form för att en avancerad signatur ska anses uppnådd, så som exempelvis BankID. Det finns lagstiftning som reglerar detta och den kallas eIDAS. Är du intresserad och vill lära er om elektronisk identifiering finner du lagen här.
Enkelt förklarat är en avancerad signatur spårbar och lättare att bevisa, till skillnad från en signatur med papper och penna som egentligen kan skrivas av vem som helst, en obehörig person. Agreedio använder BankID som standard i sina lösningar vilket gör att man inte behöver oroa sig för om signaturen uppfyller de krav och den standard som krävs.

När kan du signera avtal digitalt?
E-signering kan användas för de flesta typer av avtal så som köpeavtal, anställningsavtal, hyreskontrakt, offerter, serviceavtal med mera, men även för årsredovisning, revisionsberättelse och styrelse- och stämmoprotokoll.
Agreedio – skapar möjligheter
Att e-signering har sina fördelar har du säkert fått en större förståelse för nu. Vi vet att det för många kan vara ett svårt steg att ta. Du kanske funderar över hur det kommer att fungera i just din organisation? Funderingar kring hur det fungerar i praktiken, hur säkerheten fungerar och hur man bäst arbetar med verktyget är bara några av de vanligaste frågorna. Hos Agreedio kan du boka en demo med någon av medarbetarna och dessutom prova tjänsten helt kostnadsfritt.
Visit: https://agreedio.se/varfor-ar-avtal-vik
-- END ---
Share Facebook Twitter
Print Friendly and PDF DisclaimerReport Abuse
Contact Email [email protected]
Issued By [email protected]
Country United States
Categories Business
Last Updated March 18, 2021